Zásady ochrany osobních údajů návštěvníků webové stránky stellapeceni.cz

Naše společnost Kåkå CZ s.r.o., IČO: 636 77 016, sídlem Kněževes 185, PSČ 252 68, společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 37192, je správcem osobních údajů, kdy za účelem zpracování vašich osobních údajů, Vám tímto v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) sdělujeme níže uvedené informace vztahující se k osobním údajům a k výkonu vašich práv.

Tyto webové stránky stellapeceni.cz spravuje společnost KåKå CZ s.r.o. Na těchto webových stránkách se mohou vyskytovat odkazy na jiné, cizí weby, které již nespravuje naše společnost KåKå CZ s.r.o. Tyto zásady ochrany osobních údajů se na jiné, cizí webové stránky nevztahují. Neneseme tedy žádnou zodpovědnost za jejich obsah a za způsob nakládání s osobními údaji jejich návštěvníků.
Následující zásady ochrany osobních údajů vás informují o tom, které vaše osobní údaje mohou být zpracovávány při návštěvě našich webových stránek a jak s těmito osobnímu údaji nakládáme.

I. Přehled

Při každé návštěvě našich webových stránek sbíráme ze serverových logů vaši IP adresu, údaje o vašem webovém prohlížeči, vašem operačním systému, vašem poskytovateli internetových služeb, datum a čas na vašem počítači, vaše nastavení jazyka, stejně jako vaši aktuální a naposledy prohlíženou adresu URL a v případě, že to umožňuje váš prohlížeč, sbíráme i data generovaná tzv. soubory cookies.

Další informace, zejména o účelu těchto opatření, o právních základech, o době ukládání, o příjemcích dat generovaných soubory cookies a o tom, jak lze odmítnout používání souborů cookies nastavením vašeho prohlížeče, naleznete v odstavci III.Serverové logy, cookies a sociální média.

Na našich webových stránkách jsou také používány pluginy sociálních médií Facebook a Instagram. Další informace o těchto pluginech naleznete v odstavci III. Serverové logy, cookies a sociální média. Při návštěvě našich webových stránek nemáte povinnost nám poskytnout jakékoliv vaše osobní údaje. Pokud se rozhodnete nám údaje neposkytnout, můžete se stát, že nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek.

II. Informace podle článků 13 a 14 nařízení GDPR

V této části naleznete bližší informace o následujících bodech:

1. Správce osobních údajů a jeho kontaktní údaje

Zodpovědný/á za zpracování osobních údajů:
KåKå CZ s.r.o.
CT Park, Kněževes 185
252 68 Středokluky

Kontaktní osoba Andrea Rácová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2. Kategorie a zdroje osobních údajů, které zpracováváme

Zpracováváme vaše data získaná z vašeho chování na internetu (zejména data ze serverových logů a data vygenerovaná soubory cookies, stejně jako aktuální a naposledy prohlíženou adresu URL). Bližší informace naleznete v sekci (Serverové logy, cookies a sociální média).

3. Účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, a jejich právní základy

Vaše osobní údaje jsou námi zpracovávány za následujícími účely:

  • Za účelem udržení oprávněného zájmu (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR): Pokud je pro udržení oprávněného zájmu nás nebo třetích stran nezbytné zpracovávat vaše data, pak v některých případech budeme zpracovávat následující kategorie vašich osobních údajů k následujícím účelům:
  • Údaje z vašeho chování na internetu, aby se zabránilo podvodům, zneužívání moci nebo praní špinavých peněz;
  • Údaje z vašeho chování na internetu za účelem ochrany našich IT systémů;
  • Údaje z vašeho chování na internetu a vaše údaje z veřejně dostupných zdrojů za účelem zlepšení a dalšího vývoje našich webových stránek;
  • Údaje z vašeho chování na internetu za účelem vytváření statistik zákazníků a statistik využití;

4. Příjemci vašich osobních údajů

Příjemci vašich osobních údajů jsou zpravidla našimi smluvními zpracovateli, kteří nám poskytují IT služby, a pomáhají nám s přímým i nepřímým marketingem. Shromažďování osobních údajů či jejich využití je nutné pro plnění smlouvy, přičemž tito zpracovatelé obdrží jen ty vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění jejich smlouvy. Zpracovatelé se zavázali k důvěrnému zacházení s vašimi osobními údaji a také k jejich zpracování pouze na základě konkrétního účelu.

5. Doba ukládání vašich osobních údajů

Doba ukládání osobních údajů je popsána níže v sekci III.Serverové logy, cookies a sociální média.

6. Vaše práva podle GDPR

Je vašim právem rozhodnout se, zda umožnit sdílení osobních údajů popsaných v odstavci I.Přehled mezi vaším zařízením a našimi servery případně servery třetích stran. Návrh, jak můžete postupovat v případě, že si toto sdílení nepřejete, uvádíme v odstavci III.Serverové logy, cookies a sociální média u jednotlivých bodů.

III. Serverové logy, cookies a sociální média

1. Serverové logy

V zájmu optimalizace naší webové stránky a s přihlédnutím k výkonnosti systému, uživatelskému komfortu a poskytování užitečných informací o našich produktech a službách a za účelem odhalení, znemožnění a prošetření útoků na naše webové stránky poskytovatel našich webových stránek automaticky zaznamenává a ukládá informace v souborech zvaných serverové logy, které nám váš prohlížeč automaticky poskytuje. Obsahují vaši IP adresu, typ vašeho prohlížeče, vaše jazykové nastavení, váš operační systém, vašeho poskytovatele internetových služeb a záznam o datu/času, dále pak aktuální a poslední navštívenou URL adresu.

Vyhrazujeme si právo tyto údaje dodatečně vyhodnotit v případě, že budeme zpraveni o konkrétních podezřeních na protiprávní využívání naší webové stránky.

Běžně tyto údaje archivujeme po dobu 30 dnů. Jejich archivaci prodlužujeme jen, je-li to nezbytné k prošetření zjištěných útoků na naše webové stránky.

Právní podklad pro zpracování těchto údajů je naším převažujícím oprávněným zájmem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR k dosažení účelu deklarovaného v prvním odstavci k bodu „Serverové logy“.

2. Cookies

Na této webové stránce se používají takzvané cookies.

Jedná se o malé textové soubory, které se uloží na vašem koncovém zařízení a které ukládají určitá nastavení a údaje pro účely výměny informací s naším systémem prostřednictvím vašeho prohlížeče.

Námi nastavené cookies nezjišťují žádné osobní údaje. Jejich prostřednictvím získáváme pouze anonymizované informace, například o tom, z jakých jiných webových stránek je naše webová stránka navštěvována, jaké stránky byly na naší webové stránce navštíveny atd.

Můžete si prohlížeč nastavit tak, že vás o použití cookies informuje, a pak vždy jednotlivě rozhodnout, zda cookies akceptujete, nebo je pro určité případy obecně odmítnout. Můžete si prohlížeč také nastavit tak, že jsou cookies po zavření prohlížeče automaticky smazány. Více informací získáte pod funkcí „help“ ve vašem prohlížeči nebo na http://www.allaboutcookies.org/.

Odmítnete-li cookies, může to omezit funkčnost naší webové stránky.

Níže najdete informace k následujícím cookies, které používáme:

Session cookies Tyto cookies jsou nezbytné pro navigaci na naší webové stránce. Session cookies se po 30 minutách nastaví znovu nebo jsou smazány, jakmile opustíte stránku.

Permanentní cookies Tyto cookies slouží k rozpoznání vašeho prohlížeče při příští návštěvě naší webové stránky. Ve vašem počítači zůstanou uloženy tak dlouho, dokud je z prohlížeče ručně nevymažete.

Performance cookies Tyto cookies slouží ke sběru anonymizovaných údajů o vašem chování na naší webové stránce. Functionality cookies Jedná se o cookies určené k ukládání nastavení (například jazyka nebo velikosti písma), které jste provedli na naší webové stránce. Zlepšují funkčnost naší webové stránky. Tyto cookies jsou smazány po 30minutách.

Third party cookies Účelem těchto cookies je sběr anonymizovaných údajů o vašem chování na naší webové stránce i na jiných webových stránkách. Naše webová stránka používá cookies níže uvedených společností:

I u Google Analytics, GoogleAds, Facebook Pixel, Sklik, se používají Third party cookies, k nimž níže najdete bližší informace:
Google Analytics Tato webová stránka používá Google (Universal) Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Služba Google Analytics využívá cookies, které analyzují vaše uživatelské chování na naší webové stránce.

Informace generované pomocí cookies o užívání naší webové stránky (včetně vaší IP adresy a URL adresy navštívených webových stránek) jsou zpravidla přeposlány na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy. Aktivací IP anonymizace na této webové stránce je přitom IP adresa před jejím předáním v rámci států Evropské unie nebo jiných smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Jen ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA převedena plná IP adresa a je zkrácena tam. Google tyto informace pro nás používá k tomu, aby vyhodnotil vaše uživatelské chování na naší webové stránce, sestavil hlášení o webových aktivitách a poskytl nám další služby spojené s využíváním webové stránky a internetu. Anonymizovaná IP adresa poskytnutá v rámci Google Analytics vaším prohlížečem Google se nespáruje s jinými údaji společnosti Google. Tyto údaje se archivují po dobu 6 měsíců.

Vaše údaje zjištěné pomocí služby Google Analytics neukládáme.

Můžete znemožnit zápis dat vygenerovaných pomocí tohoto cookie, které se vztahují na vaše užívání webové stránky (vč. vaší IP adresy) u společnosti Google a zpracování těchto dat u společnosti Google, tak, že si stáhnete a nainstalujete doplněk prohlížeče, který je k dispozici pod odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Bližší informace týkající se podmínek užívání a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete na http://www.google.com/analytics/terms/cz.html nebo na https://policies.google.com/?hl=cz.

Právní podklad, z něhož při používání cookies vycházíme, představují § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) a náš převažující oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a to podle účelu deklarovaného u jednotlivých typů cookies.

Google Ads Google Ads je služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Služba Google Ads používá cookies. Jestliže jste se na naši webovou stránku dostali přes inzerci na prohlížeči Google, nastaví Google Ads na vašem koncovém zařízení cookie. Jedná se přitom o pseudonymní identifikační číslo (ID). Prostřednictvím tohoto čísla poznáme my i Google, že někdo klikl na inzerci a byl přesměrován na naši webovou stránku. O této skutečnosti mohou být vyhotoveny i anonymní statistiky. Používáme-li cookies Ads společnosti Google, máme po vyhodnocení vašich předešlých návštěv na naší webové stránce i jiných webových stránkách na internetu přesnější informace, jakou inzerci zařadit.

Tyto cookies jsou smazány po 30 dnech.

Informace vygenerované prostřednictvím těchto cookies (včetně IP-adresy) předává Google k vyhodnocení na server v USA, kde jsou ukládány. Google dodržuje ustanovení o ochraně osobních údajů v souladu s dohodou „Privacy Shield“ a je registrován v programu "Privacy Shield" ministerstva obchodu USA. Společnost Google předává údaje třetím stranám pouze v souladu s právními předpisy či při zpracování údajů v rámci zakázek. Pokud jste přihlášení na svém účtu u Googlu, propojí Google informace o účtu s informacemi získanými prostřednictvím Ads.

Zápis cookies Google Ads můžete znemožnit nejen příslušným nastavením vašeho prohlížeče, ale také tak, že kliknete na odkaz (https://myaccount.google.com/intro/privacycheckup/1?hl=cz), když jste přihlášeni na vašem účtu na prohlížeči Google. Pokud tomu tak není, nemůžete nastavení prohlížeče změnit.

Bližší informace týkající se podmínek užívání a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google nejdete na https://policies.google.com/privacy?hl=cz.

Právní podklad, z něhož při používání cookies vycházíme, představují § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) a náš převažující oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a to podle účelu deklarovaného u jednotlivých typů cookies.

3. Zásuvné moduly sociálních sítí (Social Media Plugins)

Na naší webové stránce používáme tyto tzv. zásuvné moduly sociálních sítí:

Zásuvné moduly sociální sítě Facebook Na naší webové stránce používáme zásuvné moduly („moduly“) sociální sítě Facebook, jejímž provozovatelem je společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Moduly jsou označeny logem Facebooku či dodatkem „modul sociální sítě společnosti Facebook“, případně „modul sociální sítě Facebook“. Přehled modulů používaných Facebookem a jejich podobu naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Pokud navštívíte některou ze stránek naší webové prezentace, která takovýto modul obsahuje, propojí vás váš prohlížeč přímo se servery společnosti Facebook. Facebook předá obsah modulu přímo vašemu prohlížeči a zabuduje ho do stránky. Díky tomu získá Facebook informaci, že váš prohlížeč spustil konkrétní stránku naší webové prezentace, a to i v případě, že nemáte na Facebooku profil či nejste ke svému facebookovému účtu právě přihlášeni. Tuto informaci (včetně vaší IP adresy) přenese váš prohlížeč přímo na server společnosti Facebook v USA, kde bude uložena.

V případě, že jste přihlášeni ke svému profilu na Facebooku, dokáže Facebook vaši návštěvu na našich webových stránkách přiřadit přímo vašemu facebookovému profilu. Pokud moduly aktivujete, použijete-li např. tlačítko „Líbí se mi“či napíšete komentář, přenese se tato informace rovněž přímo na server společnosti Facebook, kde bude uložena. Kromě toho budou tyto informace zveřejněny na vašem facebookovém profilu, kde se zobrazí vašim přátelům.

Informace týkající se účelu a rozsahu získávání údajů i jejich dalšího zpracování a užívání společností Facebook jakož i související práva a možnosti nastavení z důvodu ochrany soukromí klienta naleznete v sekci, kterou společnost Facebook věnuje ochraně údajů: http://www.facebook.com/policy.php.

Pokud si nepřejete, aby Facebook přiřadil údaje získané z naší webové prezentace přímo vašemu facebookovému profilu, musíte se před návštěvou našich webových stránek ze svého účtu na Facebooku odhlásit. Stažení zásuvných modelů Facebooku můžete i zcela zabránit, využijete-li pro svůj prohlížeč Add-Ons, které naleznete např. pod tímto odkazem: https://www.ghostery.com/. Prostřednictvím Add-On však zablokujete veškeré cookies.

Zásuvné moduly sociální sítě Instagram Na naší webové stránce používáme zásuvné moduly („moduly“) sociální sítě Instagram, jejímž provozovatelem je společnost Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Moduly jsou označeny logem Instagramu, např. v podobě „fotoaparátu typického pro Instagram“. Přehled modulů používaných Instagramem a jejich podobu naleznete zde: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Pokud navštívíte některou ze stránek naší webové prezentace, která takovýto modul obsahuje, propojí vás váš prohlížeč přímo se servery společnosti Instagram. Instagram předá obsah modulu přímo vašemu prohlížeči a zabuduje ho do stránky. Díky tomu získá Instagram informaci, že Váš prohlížeč spustil konkrétní stránku naší webové prezentace, a to i v případě, že nemáte na Instagramu profil či nejste ke svému účtu na Instagramu právě přihlášeni. Tuto informaci (včetně vaší IP adresy) přenese váš prohlížeč přímo na server společnosti Instagram v USA a uloží ji zde.

V případě, že jste přihlášeni ke svému účtu na Instagramu, dokáže Instagram vaši návštěvu našich webových stránek přiřadit přímo vašemu účtu na Instagramu. Pokud moduly aktivujete, např. použijete-li tlačítko „Instagram“, přenese se tato informace rovněž přímo na server společnosti Instagram a uloží se zde. Kromě toho budou tyto informace zveřejněny na vašem účtu na Instagramu, kde se zobrazí vašim kontaktům.

Informace týkající se účelu a rozsahu získávání údajů i jejich dalšího zpracování a užívání společností Instagram jakož i související práva a možnosti nastavení z důvodu ochrany soukromí klienta naleznete v sekci, kterou společnost Instagram věnuje ochraně údajů: https://help.instagram.com/155833707900388/.

Pokud si nepřejete, aby Instagram přiřadil údaje získané z naší webové prezentace přímo vašemu účtu na Instagramu, musíte se před návštěvou našich webových stránek ze svého účtu na Instagramu odhlásit. Stažení zásuvných modelů Instagramu můžete i zcela zabránit, využijete-li pro svůj prohlížeč Add-Ons, např. funkci Skript-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).

Poslední aktualizace ze dne: 19.11.2018

© Všechna práva vyhrazena KaKa CZ s.r.o. | Zásady ochrany osobních údajů.